Ismertető

A Sasadi Óvoda Törcsvár Utcai telephelye Budapest XI. kerületében, Farkasrét zöldövezetében, kedvező környezeti adottságokkal rendelkező, zsákutcában fekvő, hat csoportos óvoda.

Nevelésfilozófiánk lényege a szeretetben, elfogadásban, az óvodás gyermekkor boldog megélése lehetőségének biztosításában rejlik. A fenntartóval közösen törekszünk az optimális környezeti hátteret, a gyermekek testi és lelki fejlődését elősegítő környezetet biztosítani. Számunkra érték a gyermek, ezért annak érdekében cselekszünk, hogy a ránk bízott gyermekek mindennapjaikat örömökben, élményekben, tevékenységekben gazdagon tölthessék, valamint segítjük személyiségük és boldog gyermekkoruk kiteljesedését. A nevelési folyamatban építünk a gyermekek értelmi és érzelmi fogékonyságára.

 

Pedagógiai Programunk a környezet és annak szépségének megismerését, védelmét emeli ki, valamint a hagyományok közvetítését a népszokások és művészetek segítségével. Saját példaadásunkkal, támasznyújtásunkkal szeretnénk segítséget adni a testi, szociális és értelmi fejlettség kialakulásához, a kreativitás kibontakoztatásához, a potenciális tanulási zavarok megelőzéséhez és korrigálásához, valamint a társadalmi életben való eligazodáshoz. Az énkép-, önismeret-, önértékelés-, és önbecsülés fejlesztése, értékek és normák kialakítása mellett szeretnénk elérni, hogy az általunk nevelt gyermekek kiegyensúlyozottak, szépre-, jóra nyitottak, őszinték, igaz értékek befogadására képesek, vállalkozó szelleműek, megbízhatóak, felelősségtudóak és kitartóak legyenek. A Földet pedig ne csak lakják, hanem őrizzék értékeit is – mint a jövőt, az élet zálogát.

 

Helyi sajátosságainkból adódóan hangsúlyos szerepet kap az egészséges életmód kialakítása. A szülők segítségével délelőttönként gyümölccsel, zöldséggel kínáljuk a gyermekeket, ezzel is biztosítva a vitaminszükségletüket. Óvodánkban a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. biztosítja az étkeztetést. A konyha vállalja a diétás gyermekek ellátását is szakértői szakvélemény alapján.

 

Pedagógus asszisztens és óvodapszichológus segíti munkánkat. Ingyenes szolgáltatásként, szakember szűrése alapján hetente két alkalommal logopédus fejleszti a rászoruló gyermekeket.

Szülői igény szerint ingyenes hitoktatás lehetőségét biztosítjuk.

 

Az óvoda orvosa, védőnője rendszeresen figyelemmel kíséri a gyermekek fejlődését.

A szülőkkel együttműködve korrekt nevelőpartneri viszony kiépítésével kívánjuk kitűzött céljainkat elérni, illetve feladatainkat megvalósítani. Óvodánkban rugalmasan alakítjuk a gyermekek napirendjét. A szülők folyamatosan betekintést nyerhetnek az óvodai életbe: Nyílt napok, fogadóórák, közös családi programok, ünnepségek teszik szorosabbá a család és az óvoda kapcsolatát.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA