Munkatársak

A gyermekek és az óvodáink életében kiemelten fontosnak tartjuk az év-és ünnepkörhöz kapcsolódó tevékenységek, összefogások eredményeként megvalósuló alkotói munkák szorgalmazását. A magyar néphagyományok ápolását és éltetését, továbbörökítését.

 

Óvodáink helyrajzi adottságaiból fakadóan kiemelten fontos része a mindennapjainknak és pedagógiai programunknak a környezettudatos életmód, mely gyakorlati megvalósulását a programban részletesen fejtjük ki. Alapelveket tekintve a környezetünkhöz való alázatos hozzáállás, az „élni és élni hagyni” alapelvének, ember és természet jó egyensúlyának megteremtési lehetőségeinek átadását és gyakorlását tartjuk fontosnak.

A nevelőtestületekre jellemző a szakmai nyitottság, igényesség. Az önképzésen túl szívesen vesznek részt tanfolyamokon, bemutató napokon, hospitálásokon, hogy bővítsék szakmai ismereteiket, módszertani tudásukat. Pedagógus kompetenciák fejlesztése nem akkreditált képzéseken - a nevelőközösség teljes részvételével - célként jelenik meg továbbképzési tervünkben.

 

A nevelőmunkát az óvoda teljes nyitva tartásában óvodapedagógus végzi, akiknek személye a nevelésben értékformáló erő. Csoportonként két-két óvónő dolgozik heti váltásban. Az óvodapedagógusok és az óvoda működését segítő, nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez.

 

Támogatjuk óvodapedagógusaink azon törekvéseit, hogy a program megvalósításához szükséges szakirányú tanfolyamokon részt vegyenek, folyamatosan fejlesszék tudásukat, rendelkezzenek biztos ismeretekkel, készségekkel. Tudják a személyiségformálás folyamatát, tevékenységeit, azok tervezését, módszereit, a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait. Csak hiteles pedagógus tud cselekedeteivel, a gyerekekre hatni. A pedagógus mintaként áll a gyermekek előtt. Személyisége elfogadó, segítő, támogató attitűdön alapszik, modell szerepe életrendi mintáiban, szokásaiban mindennapi viselkedés kultúrájában felerősödik.

 

Óvodánkban a Klasz Menza Kft. biztosítja az étkeztetést. A konyha vállalja a diétás gyermekek ellátását is szakértői szakvélemény alapján.

 

Pedagógus asszisztens és óvodapszichológus segíti munkánkat. Ingyenes szolgáltatásként, szakember szűrése alapján hetente két alkalommal logopédus fejleszti a rászoruló gyermekeket. Szülői igény szerint ingyenes hitoktatás lehetőségét biztosítjuk. Mindhárom óvodában hangsúlyos szerepet kap az egészséges életmód kialakítása. A szülők segítségével délelőttönként gyümölccsel, zöldséggel kínáljuk a gyermekeket, ezzel is biztosítva a vitaminszükségletüket.

 

Az óvoda orvosa, védőnője rendszeresen figyelemmel kíséri a gyermekek fejlődését.

A szülőkkel együttműködve korrekt nevelőpartneri viszony kiépítésével kívánjuk kitűzött céljainkat elérni, illetve feladatainkat megvalósítani. Óvodánkban rugalmasan alakítjuk a gyermekek napirendjét. A szülők folyamatosan betekintést nyerhetnek az óvodai életbe: fogadóórák, közös családi programok, ünnepségek teszik szorosabbá a család és az óvoda kapcsolatát.


 

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA