Étkezés

Információk az óvodai étkezésről

Az óvodai étkeztetést a Pannon Menza Kft. (1055 Budapest, Markó utca 1/B. II. em. 19.) és a Kórház- és Menzaétkeztetés Zrt. (1055 Budapest, Markó utca 1/B. II. em. 19.) biztosítja az Újbuda Önkormányzata által fenntartott óvodák székhelyén és telephelyeiken az ellátásban részesülő gyermekek számára.

 

Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést biztosítunk.

Budapest Főváros XI.kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő Testületének 32/2023.(XI.28.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés szabályairól alapján 2024. fenruár 01-től az étkezési térítési díjak az alábbiak szerint alakulnak.

Az óvodai étkeztetésért fizetendő napi térítési díj:

Óvodai étkeztetés
- tízórai 145 Ft
- ebéd 690 Ft
- uzsonna 145 Ft
összesen: 980 Ft

Diétás étkeztetés:

Diétás étrend igényléséhez egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolás (gasztroenterológia, diabetológia stb. szakvélemény) szükséges, amelyet az érintett óvodában szükséges leadni. A szakorvosi igazolás leadását követően a közétkeztetést biztosító Szolgáltató részéről annak feldolgozása történik, majd visszajelzés (például: mikortól tudja biztosítani az előírt diétát).

Házi gyermekorvos igazolása nem megfelelő.

Kedvezmények igénybevétele:

Ingyenes az étkeztetés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 21/B. §) alapján, ha a gyermek:

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- A kitöltött nyilatkozat leadása mellett kérjük mutassa be a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó határozatát az óvodában.

- A jogosultság a kezdőnaptól számított egy évig áll fenn, azt követően – amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt újra megállapították a gyermek számára – új nyilatkozat kitöltése szükséges.

b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartós beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

- A kitöltött nyilatkozat mellé szükséges csatolni a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló, 3 hónapnál nem régebbi határozat másolatát, ennek hiányában az erről szóló érvényes szakorvosi igazolást, illetve fogyatékosság esetén szakvéleményt.

c) három vagy több gyermekes családban él,

-Kérjük adja le a mellékelt nyilatkozatot értelemszerűen kitöltve.

d) a szülő nyilatkozata (a 328/2011. (XII.29.) rendelet 6. melléklet) alapján az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadójával, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át,

e) nevelésbe vették.

- A kitöltött nyilatkozat mellé csatolni szükséges a gondozási helyet biztosító intézmény vezetőjének igazolását.

Amennyiben a gondozási-nevelési év során a fenti adatokban, dokumentumokban változás történik, a szülő, törvényes képviselő köteles azt haladéktalanul írásban jelezni az intézmény vezetője felé.

E-Menza elérési link:  Menzakártya (e-menza.hu)

Az étkezési díjak megállapítása, illetve a térítési díjak befizetése és pótbefizetése mindenkor a hatályos szabályozások szerint, az e-Menza rendszerben online történik. Az étkezés lemondása is a rendszerben történik a szülő által. A lemondott étkezést jóváírja a rendszer.

Le nem mondott étkezés esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt!

 

A lemondások jóváírása a következő étkezési díj befizetésekor történik meg.

Díjkedvezmény igényléséhez nyilatkozat kitöltése szükséges.

Tájékoztatásért, segítségért forduljanak bizalommal az óvodatitkárokhoz.

Az emenza rendszer használatát bemutató videó és a szülői tájékoztató ide kattintva érhető el.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA